FINANČNÍ HOSPODAŘENÍ

Zde naleznete aktuální schválený rozpočet obce a průběžně doplňovaná rozpočtová opatření, Střednědobý výhled rozpočtu a Závěrečný účet obce. A příslušných svazků obcí.

Rozpočtová opatření

V roce 2019 nebylo zatím žádné rozpočtové opatření vydáno.

Závěrečný účet obce

Dobrovolný svazek obcí Rozšíření vodovodu Chroustovice