Český svaz žen v Čankovicích                            1981- 1989

03.05.2019

Základní organizace Českého svazu žen v Čankovicích byla založena na ustavující schůzi dne 12.5.1981. K členství se přihlásilo 56 místních žen ve věku od 18 do 74 let. Na ustavující schůzi byl zvolen výbor a revizní komise.

Výbor:

předsedkyně Eliška Ročňáková

místopředsedkyně Lenka Medunová, od 30.11.1984 Blanka Drahošová

pokladní Věra Šantrůčková

jednatelka Věra Chocholoušová

členka výboru Jitka Vavroušková

Revizní komise: Miluše Chocholoušová, Irena Jányšová, Hana Shejbalová

Komunikaci mezi výborem a členkami ochotně zajišťovaly aktivistky ČSŽ Ivana Podráská, Ivana Doudová, Šárka Solilová, Blanka Nyklová, Marie Dostálová, Lenka Ždímalová, Stanislava Zemanová, Miluše Chocholoušová.

Postupem času se členská základna rozšířila o 5 nových členek.

Členky základní organizace se aktivně účastnily akcí, které naše místní organizace pořádala. Jednalo se o dětské karnevaly, maňáskové divadlo pro děti, turistický výlet pro děti, divadelní představení na sále, besedy a přednášky (s mládeží, s důchodci, zdravotnické, o květinách, 100 let Národního divadla, kriminalita mládeže, výchova k odpovědnému partnerství, manželství a rodičovství), babské plesy, pouťové a posvícenské zábavy, zájezdy do divadla, výlety, kurzy pečení a zdobení, kurz minutek, kurz šití, oslavy MDŽ a MDD, vánoční besídky, promítání filmů, výstavy ručních prací, cvičení spartakiády, brigády na demolici za kulturním domem, úklid veřejného prostranství, generální úklid na sále, sběr hadrů, papíru a skla.

Činnost základní organizace Českého svazu žen v Čankovicích byla ukončena v závěru roku 1989.

Kroniku místní organizace Českého svazu žen vzorně vedla členka revizní komise a aktivistka Miluška Chocholoušová, která v ní zaznamenala všechny pořádané akce včetně fotografií, včetně přehledu o hospodaření a přehledu členské základny. Miluška kroniku dále obohatila svými krásnými kresbami. Kronika je proto díky ní milou památkou na činnost a setkávání žen v Čankovicích v letech minulých. Pro dříve narozené jsou v životě vzpomínky velmi důležité a při prohlížení kroniky si nejen zavzpomínáme na společně prožité chvíle, ale máme i radost z naší činnosti v minulém období. Zároveň s úctou vzpomínáme na členky, které již mezi námi nejsou a účastnily se společných akcí.

Na závěr patří upřímné poděkování všem členkám bývalé místní organizace za jejich obětavou práci pro Český svaz žen v Čankovicích.


Eliška Ročňáková a Věra Šantrůčková, únor 2019