Sbor dobrovolných hasičů - základní informace

04.05.2019

Založení hasičského sboru se datuje k roku 1893, kdy byly z jara na popud starosty Kudyny a majitele hostince Adámka zahájeny přípravy k založení spolku. Ustavující schůze byla svolána starostou obce na 10. června 1893. Od té doby rozvíjí sbor svoji činnost v oblasti prevence a věnuje se i oblasti kulturní a sportovní. 

Již tradičně pořádá Sbor dobrovolných hasičů vždy v lednu Hasičský bál na sále kulturního domu v Čankovicích. 

Vedle Sboru dobrovolných hasičů, je v obci zřízena jednotka požární ochrany (JPO V), která čítá 9 členů. 

Nejvíce prověřily akceschopnost našich hasičů povodně, které Čankovice zasáhly již několikrát. V minulém roce ale operační středisko HZS vyhlásilo jednotce požární ochrany poplach na požár uskladněného dřeva v centru obce. Zde naše JPO asistovala kolegům z Chrudimi a Hrochova Týnce zejména následným hlídáním požářiště. 

 

Část SDH při slavnostním otevírání nové Hasičské zbrojnice, 28.10.2018
Část SDH při slavnostním otevírání nové Hasičské zbrojnice, 28.10.2018