DSO Rozšíření vodovodu Chroustovice - rozpočet 2022 + VODNÉ k 1.1.2022

09.12.2021

Schváleno VH svazku dne 8.12.2021

Vyvěšeno dne: 9.12.2022

Rozpočet na rok 2022

Vyhlášení ceny vodného k 1.1.2022

Kalkulace vodného 2022