Historie obce Čankovice

19.06.2019

Vážení občané, 

v níže přiloženém souboru je sepsán historický vývoj naší obce, který zpracovala naše zastupitelka Hana Stoklasová. Ve svém článku čerpala (mimo jiné) z velmi cenného rukopisu rodáka pana Františka Ulbricha, který během svého života dějiny Čankovic sepisoval. František Ulbrich byl dědečkem bývalého starosty Čankovic pana Jaroslava Adámka, v jehož rodinném archivu se rukopis nachází. Tímto děkujeme panu Adámkovi za jeho zapůjčení a uchování pro další generace našich občanů.

Děkuji též paní Haně Stoklasové za tak krásné a přínosné sjednocení informací. Věřím, že každý z Vás najde v textu nějakou zajímavost.


Hana Shejbalová