OZV č.1/2010 - Požární řád obce Čankovice

01.10.2010

Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 - datum účinnosti od 1.10.2010