Rozpočtové opatření č.1/2019

11.06.2019

Rozpočtové opatření č.1/2019 bylo schváleno Zastupitelstvem obce dne 28.5.2019.

vyvěšeno: 11.6.2019