Závěrečný účet obce Čankovice za rok 2018

26.06.2019

schváleno ZO 25.6.2019, vyvěšeno 26.6.2019, sejmuto 30.6.2020