Nové OZV obce

23.12.2019

Vyvěšeno: 23.12.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2020