VV - zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam daně z nemovitých věcí na FÚ

25.04.2019

Vyhláška vyvěšena 25.4.2019, sejmuta 28.5.2019

pozn.: Daň z nemovitosti je doručována dále běžně složenkou, hromadný předpisný seznam slouží k upřesnění dané částky a je k nahlédnutí na Finančním úřadě.