Oznámení o schválení závěrečného účtu obce za rok 2018

26.06.2019

Závěrečný účet obce byl schválen ZO dne 25.6.2019. Závěrečný účet obce za rok 2018, Výsledek přezkoumání hospodaření a Formulář příjmů a výdajů za rok 2018 naleznete v sekci Finanční hospodaření - Závěrečný účet

V listinné podobě je možno do těchto dokumentů nahlédnout na Obecním úřadě.