OZV č. 1/2016 - systém nakládání s odpady v obci

15.08.2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čankovice. Datum účinnosti od 15.8.2016.