OZV č. 1/2018 - o místním poplatku za odpad na rok 2019

01.01.2019

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na rok 2019. Datum účinnosti 1.1.2019.