OZV č. 1/2020 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

23.12.2020

Datum účinnosti: 1.1.2021