OZV č. 2/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

23.12.2019

Den účinnosti: 1.1.2020