OZV č. 3/2010 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, datum účinnosti od 1.1.2011