OZV platné od 1.1.2022

23.12.2021

OZV č.3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

OZV č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství