Platba stočné 2021

25.10.2021

Platbu za stočné budeme vybírat v hotovosti na obecním úřadě v sobotu 6.listopadu od 9:00 do 11:00 hodin.

Platbu je samozřejmě možné uhradit bezhotovostně:

  •  bankovní spojení: 124695975/0300 ČSOB a.s.
  • variabilní symbol = číslo popisné 
  • poznámka pro příjemce = jména, za která je placeno

Stočné pro rok 2021 je ve výši 20,58 Kč / m3, tedy 720 Kč / osoba.