Platba za vodné v hotovosti - v sobotu 18.1.2020

13.01.2020

Vodné pro Městys Chroustovice 

je možné zaplatit v hotovosti na OÚ v Čankovicích 

v sobotu 18. ledna 2020 od 9 hod do 10 hod.


Přihlášku k odběru vody z veřejného vodovodu je možné odevzdat na OÚ v Čankovicích nebo na adrese nového provozovatele - Svazek obcí "Rozšíření vodovodu Chroustovice", Nám. Jos. Haška 93, Chroustovice