Poplatek za odpady a poplatek ze psa na rok 2020

01.02.2020

Poplatek za odpady

 poplatek ze psa na rok 2020


budou vybírány v hotovosti na obecním úřadě

v sobotu 8. února 2020 od 9:00 hod. do 10:00 hod.

Poplatek za odpady činí 550,- Kč na 1 poplatníka

Poplatek ze psa činí 40,- Kč za 1 psa


Poplatky je možné převést na účet obce č. 124695975/0300, 

variabilní symbol=číslo popisné.

Splatnost je do 28. února 2020!