Poutní mše svatá 2020

27.07.2020

Poutní mše svatá 

v kapli Proměnění Páně v Čankovicích 

se uskuteční 

v sobotu 8.8.2020 v 16 hod.