POZOR - ZMĚNA SVOZU POPELNIC

20.12.2020

!!! POZOR - ZMĚNA SVOZU ODPADŮ !!!TS Hlinsko dává na vědomí, že z důvodu dvou, po sobě následujících lichých týdnů (poslední týden r. 2020 je č. 53) dochází od 1. 1. 2021 ke změně v harmonogramu svozu směsného komunálního odpadu tak, aby byl zajištěn kontinuální, 14denní svoz pro všechny občany. V praxi se to projeví tak, že od 1.1.2021 bude svoz komunálního odpadu vždy v sudém týdnu.

V praxi se to projeví tak, že občanům, kterým byl dosud svážen odpad v liché týdny, bude nyní svážen v týdny sudé.