Přechod pro chodce

25.10.2019

Výstavbu dlouho očekávaného přechodu pro chodce v naší obci se konečně podařilo zrealizovat. Nicméně je na místě připomenout všem chodcům, že jejich přednost NENÍ ABSOLUTNÍ ani na vyznačeném přechodu. Jak velký je na silnici I/17 provoz zdůrazňovat nemusíme. Stovky řidičů, kteří naší obcí denně projedou, si ale budou muset na novou situaci zvyknout. Problematice prevence přecházení přechodů se věnuje i webová stránka Policie ČR. Zásady bezpečnosti na přechodech pro chodce si můžete přečíst pod níže uvedeným odkazem.

https://www.policie.cz/clanek/prevence-chodci-pozor.aspx

  Pohodlné přecházení komunikace přeje Zastupitelstvo obce