Projekt výměny oken domů u komunikace I/17

23.08.2019

Vážení občané,

dovolte mi, abych Vás informovala o připravovaném projektu ve věci protihlukových opatření v souvislosti s hlukovou zátěží od komunikace I/17, jejímž investorem je Ředitelství silnic a dálnic. Na základě smlouvy s ŘSD budou zástupci firmy Ing. Roman Růžička, Stratilova 335/3,Olomouc, IČ 62855638, konkrétně pracovníci Roman Minx a Michal Franc, provádět u vytipovaných objektů (týká se pouze objektů sousedících s komunikací I/17) zjišťovací průzkum pro zpracování projektu.

Tento projekt bude podkladem k realizaci výběrového řízení na zhotovitele výměny oken v této lokalitě a splňující požadované parametry protihlukových opatření. Majitelé objektů budou také informováni o podmínkách realizace následující výměny oken tak, jak jsou stanoveny investorem. S realizací výměny oken majitelé objektů mohou / nemusí souhlasit.

Realizace projektu proběhne v době od asi 20.8.2019 do 15.12.2019 s tím, že občané budou informováni obecními úřady o zahájení kontaktování a návštěv pracovníky zhotovitele projektu.

Hana Shejbalová