Průzkum zájmu o očkování proti nemoci Covid-19 v očkovacím kamionu

22.07.2021

V rámci snahy o zvýšení proočkovanosti na nemoc Covid-19 nabízí Pardubický kraj využití očkovacího kamionu - co nejblíže bydlišti občanů. V této souvislosti zahájili průzkum zájmu o tuto formu očkování. Zájemci o využití mobilního očkovacího místa, ať se prosím nahlásí na náš úřad nejpozději do této neděle, tj. 25. července. 

Nahlásit se můžete formou emailu, sms či vhozením lístku do poštovní schránky ve dveřích našeho úřadu. V pondělí musíme kraji nahlásit případné počty zájemců a podle toho budeme informováni o místě a času případného očkování v mobilním očkovacím centru. Pro zastavení kamionu je potřeba minimální počet 50 lidí. Bližší informace k tomuto v tuto chvíli nemáme, detaily se pravděpodobně budou ladit až podle výsledků průzkumu zájmu.


Proočkovanost alespoň jednou dávkou v Čankovicích dle věkové kategorie je následující:

Nadále je samozřejmě možné se nechat očkovat v páteřních očkovacích místech Pardubického kraje. 


Mapa očkovacích míst v Pardubickém kraji: