Rozpočtové opatření č. 1/2020

07.07.2020

Rozpočtové opatření č. 1/2020 bylo schváleno ZO dne 30.6.2020

Vyvěšeno dne 7.7.2020