Rozpočtové opatření č. 1 DSO "Rozšíření vodovodu Chroustovice"

13.11.2019

Vyvěšeno den 13.11.2019, Sejmuto dne 9.12.2019