Rozpočtové opatření č. 2/2020

01.10.2020

Rozpočtové opatření č. 2/2020 bylo schváleno ZO dne 29.9.2020

Vyvěšeno dne: 1.10.2020

Sejmuto dne: 31.12.2020