Rozpočtové opatření č. 3/2019

31.12.2019

Rozpočtové opatření č. 3/2019 bylo schváleno na Zasedání Zastupitelstva obce dne 17.12.2019.

Vyvěšeno dne: 31.12.2019