Rozpočtové opatření č. 3/2020

23.12.2020

Rozpočtové opatření č. 3/2020 bylo schváleno ZO dne 22.12.2020.

Vyvěšeno dne: 23.12.2020

Sejmuto dne 31.12.2020