Schválený rozpočet obce na rok 2020

31.12.2019

Rozpočet obce byl schválen ZO na zasedání dne 17.12.2019.

Vyvěšeno dne: 31.12.2019

Sejmuto dne: 31.12.2020