Soutěž pro děti - NAKRESLI KAPLIČKU

24.08.2020

CBS Nakladatelství připravuje krásný projekt, kterého chceme být součástí. Vhodnou ikonou pro naši obec je bezesporu Kaple Proměnění Páně. 

A tak vyhlašujeme soutěž pro naše děti z Čankovic.

"Nakresli kapličku"


Vítězná kresba bude součástí cyklomapy Chrudimska. 

O vítězi se rozhodne hlasováním v sobotu 5. září 

na Posvícení v Čankovicích na hřišti. 


Všechny kresby poté budou vystaveny v obecní knihovně a samozřejmě budou odměněny malou cenou. 

 Podmínka účasti: 

barevný obrázek na A4
* účast potvrdit starostce do 31.8. (ať víme přibližný počet cen)
* odevzdat nejpozději na Posvícení 5.9. do 15:30 hod
* bydliště nebo úzký vztah k Čankovicím (příbuzní, chalupáři, prázdniny, atp.)
* věk do 15 let 

Více info u starostky