Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu - září 2019

28.08.2019

SVOZ NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU ve čtvrtek 26.9.2019 od 16:00


TRASA A ORIENTAČNÍ ČAS SVOZU:

 1. 16:00 hod. vedle pomníku
 2. 16:05 hod. před vjezdem na sokolovnu
 3. 16:10 hod. nová ulice - před č.p. 100
 4. 16:15 hod. za křížkem
 5. 16:20 hod. křižovatka u malé louže
 6. 16:25 hod. odbočka před č.p. 52
 7. 16:35 hod. u cukrovaru mezi bytovkami

!!! svozová firma bude odpad přebírat pouze od občanů a nikoliv z hromad a jinak odloženého odpadu

=> odpad uložený na hromadách nebude svozovou firmou odvezen !!!


do tohoto svozu není možné odkládat:

 • žádné pneumatiky
 • stavební a demoliční odpady
 • lepenku
 • eternit

do svozu je možné předat:

 • staré železo a kovy


Obecní úřad děkuje za udržení pořádku při této akci.