Tříděný sběr bioodpadu a použitých jedlých olejů

07.04.2019

Obecní úřad v Čankovicích oznamuje, že od dubna 2019 je opět možné ukládat do kontejneru ve dvoře za Obecním úřadem bioodpad rostlinného původu


každou sobotu od 15:00 do 15:30 hod.


Do kontejneru je možné ukládat posekanou trávu, větve do průměru 1 cm, odpady a plevel ze zahrádek, ořezaný živý plot, štěpky.

Zároveň je na tomto místě možné ukládat použité jedlé oleje, které jsou přelité přes sítko do uzavřené PET lahve. Jiné oleje, tuky nebo maziva sem umístěny být nemohou.