Výběr STOČNÉ za rok 2019

31.10.2019

Stočné za rok 2019

____________________________________

650,- Kč / osoba

(18,57 Kč / m3)


bude vybíráno v hotovosti na obecním úřadě

v sobotu 23. listopadu 2019

9:00 - 10:00 hod.


Stočné je možné uhradit bezhotovostním převodem na účet obce č. 124695975/0300,

variabilní symbol = čp. , SPLATNOST = 9.12.2019