Výběr vodné pro Rozšíření vodovodu Chroustovice

29.09.2020

Vodné pro Rozšíření vodovodu Chroustovice

bude možné zaplatit 

v hotovosti na OÚ v Čankovicích 

v sobotu 3.10.2020 od 9:00 do 11:00 hod.