Závěrečný účet obce za rok 2019

07.07.2020

Závěrečný účet obce byl schválen Zastupitelstvem dne 30.6.2020.

Vyvěšeno dne 7.7.2020

Sejmuto dne: 30.6.2021