Závěrečný účet obce za rok 2020

30.06.2021

Závěrečný účet obce byl schválen ZO dne 29.6.2021.