Závěrečný účet za rok 2019

Závěrečný účet "Komunální služby Hlinecko, svazek obcí" byl schválen Valnou hromadou dne 23.6.2020.