Uveřejněné dokumenty o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva 2020

zveřejněno 14.1.2021

Výroční zpráva 2019

zveřejněno: 17.1.2020

Výroční zpráva 2018

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 7.7.2019, odpověď úřadu 18.7.2019 (téhož dne zveřejněno)

Dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb. ze dne 18.8.2019, odpověď úřadu 26.8.2019 (téhož dne zveřejněno)