Povinné informace o obci 

1. Název: Obec Čankovice

2. Důvod vzniku: Obec Čankovice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990. Obec vykonává svoje funkce podle zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

3. Organizační struktura: Obec Čankovice

                                                                         - Obecní úřad Čankovice

                                                                         - Zastupitelstvo obce

                                                                                       - Finanční výbor

                                                                                       - Kontrolní výbor

                                                                                       - Výbor SPOZ

4. Kontakt: Obec Čankovice, Čankovice 89, 538 62 Hrochův Týnec

                    IČ 00485969

                    Telefon: 469 692 540 

                    Úřední hodiny: úterý 17:00 - 19:00

                    E-mail: urad@cankovice.cz (starostka), mistostarosta@cankovice.cz, ucetni@cankovice.cz

                    ID datové schránky: 98ca4h4

                    bankovní spojení: 124695975/0300 ČSOB a.s.

                    pověřenec pro ochranu osobních údajů: Bc. Adam Ondrášek, +420 736 282 323

                                                                                                                            on-poradenstvi@email.cz

5. Zastupitelstvo obce

  • starostka:               Ing. Hana Shejbalová       +420 605 978 407    urad@cankovice.cz
  • místostarosta:        Vít Staněk                                                            mistostarosta@cankovice.cz
  • účetní:                    Ing. Milan Loskot                                                 ucetni@cankovice.cz
  • zastupitelé:            Dostál Miroslav

                                             Chocholouš David

                                             Petružálková Jana

                                             Půlpán František

                                             Ing. Schejbal Jiří

                                             Mgr. Stoklasová Hana, Ph.D.

                                             Šantrůčková Věra