Sbor dobrovolných hasičů Čankovice

 

Založení hasičského sboru se datuje k roku 1893, kdy byly z jara na popud starosty Kudyny a majitele hostince Adámka zahájeny přípravy k založení spolku. Ustavující schůze byla svolána starostou obce na 10. června 1893. Od té doby rozvíjí sbor svoji činnost v oblasti prevence a věnuje se i oblasti kulturní a sportovní.