Platné OZV obce Čankovice

OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Čankovice. Datum účinnosti od 15.8.2016.